تغییر ساعت کاری شعب بانک کارآفرین در برخی از شهرستان‌ها

ساعت کار شعب بانک کارآفرین در برخی از شهرستان‌ها تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید، ساعات کاری شعب بانک کارآفرین در شهرهای کرمانشاه، زاهدان، ساری، آمل، بابل، تنکابن، گرگان، گنبدکاووس، یزد، بوشهر، اهواز، آبادان، بندرعباس، خرم‌آباد، اصفهان، کاشان، اراک، مشهد، ارومیه، قزوین، بیرجند، کرج، رشت، سمنان، اردبیل، اراک و شیراز به شرح زیر تغییر کرد.

شهرستان روزهای هفته ساعت کار  پایان طرح
کرمانشاه

شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 13
زاهدان شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   12 مرداد
پنجشنبه 7:30 تا 12
ساری شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
آمل شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
بابل شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
تنکابن شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
گرگان شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
گنبدکاووس شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
یزد شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  19 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
بوشهر شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 13
اهواز شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
آبادان شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
بندرعباس شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  -
پنجشنبه 7:30 تا 12
خرم‌آباد
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13:30  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12:30
اصفهان
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13    17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 13
کاشان
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 13
اراک
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13:30  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 13:30
مشهد
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
ارومیه
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
قزوین
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
تبریز
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
بیرجند
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
رشت
شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13   20 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
کرج شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  17 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
سمنان شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
اردبیل شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:30 تا 12
اراک شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 13:15  -
پنجشنبه 7:15 تا 12:30
شیراز شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 13  18 تیر
پنجشنبه 7:15 تا 12

لازم به ذکر است که هرگونه تغییر در ساعت کاری شعب فوق، از طریق وب‌سایت بانک کارآفرین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱