لغو مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین که مقرر شده بود در تاریخ 30 تیر ماه برگزار شود، لغو شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در خصوص آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین با دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه، که در روز پنجشنبه 20 تیر ماه در روزنامه اطلاعات به شماره 27326 به چاپ رسیده است، به استحضار کلیه سهامداران می‌رساند با عنایت به عدم تکمیل فرآیند انجام تشریفات قانونی اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس، مجمع مذکور در تاریخ 30 تیر ماه برگزار نخواهد شد.

لازم به ذکر است که به محض دریافت کلیه مجوزها و تکمیل فرآیندهای قانونی، نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه اقدام و زمان و مکان برگزاری این جلسه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت مدیره بانک کارآفرین


۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۸