پرداخت قبوض تلفن ثابت از درگاه‌های پرداخت بانک کارآفرین

مشتریان تهرانی بانک کارآفرین می‌توانند برای پرداخت قبوض تلفن ثابت به درگاه‌های پرداخت بانک کارآفرین مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، هموطنان و مشتریان گرامی تهرانی می‌توانند برای پرداخت قبوض تلفن ثابت با استفاده از کارت‌های شتابی، به درگاه‌های پرداخت الکترونیکی این بانک اعم از همراه‌بانک، اینترنت‌بانک، تلفن‌بانک و دستگاه خودپرداز مراجعه کنند.

 

 

 

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۵