نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به کمتر از 9 درصد رسید

براساس آمارهای بانک مرکزی، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از رقم 9.3 درصد در تیر 98 به رقم 8.9 در مرداد 98 رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از فارس، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی درباره چک‌ که به صورت ماهانه منتشر می شود، تعداد چک‌های مبادله شده در مرداد ماه 98 حدود 7.3 میلیون فقره بوده است که ارزش آن حدود 866 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است که نسبت به ماه پیشین یعنی تیر ماه 98 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 6.1 و 13.9 درصد کاهش یافته است.
در مرداد 98، در کشور 6.6 میلیون چک به ارزش 757 هزار میلیارد ریال وصول گردیده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 5.7 و 15.3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در مرداد ماه حدود 674 هزار فقره چک به ارزش 108 هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت خورد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 9.8 و 2.8 کاهش یافته است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از رقم 9.3 درصد در تیر 98 به رقم 8.9 در مرداد 98 رسیده است. همچنین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای از 11.1 درصد در تیرماه سال جاری به رقم 12.5 درصد در مرداد ماه رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در مرداد 98 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش 35 درصدی روبرو شده است. همچنین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده نیز در مرداد امسال نسبت به مرداد 97 حدود 20 درصد کاهش یافته است.
به گزارش فارس، قانون چک با هدف رفع موانع کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی در آبان 97 اصلاح گردید و یکی از نتایج اصلاح این قانون کاهش تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به چک های مبادله ای بوده و این امر باعث بازگرداندن اعتبار چک در بازار مبادلات شده است.
گفتنی است مطابق قانون جدید چک بانک مرکزی موظف شده بود تا پایان شهریور ماه سال 98 نسبت به تکمیل سامانه‌های مرتبط با درج ماشینی کد رهگیری بر روی چک برگشتی اقدام کند که از انجام وظایف خود سر باز زده است. اگر بانک مرکزی در در انجام وظایف خود، سهل انگاری نمی کرد، روند کاهشی تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به چک های مبادله ای روند سریعتری می یافت.

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱