برای دریافت خدمات بانکی، کارت ملی هوشمند همراه داشته باشید

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشتریان بانک کارآفرین برای دریافت خدمات بانکی کارت ملی هوشمند خود را به همراه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در راستای اجرای ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای دریافت هرگونه خدمات بانکی در شعب بانک کارآفرین، همراه داشتن مدارک هویتی معتبر ضروری است.

با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی قدیمی و لزوم استفاده از کارت ملی هوشمند، ضروری است مشتریان و مراجعه‌کنندگان به شعب بانک، کارت ملی هوشمند خود را به همراه داشته باشند تا خدمات بانکی موردنیاز خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی سابق خود را به هر دلیلی همراه ندارند، ولی جهت دریافت کارت ملی هوشمند ثبت‌نام نموده‌ و رسید دریافت کرده‌اند، پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده همراه با ارائه اصل شناسنامه ارائه خواهد شد.


تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵