عبور نقدینگی ازمرز ۲۰۸۶ هزار میلیارد تومان

بررسی‌ روند رشد روزانه ارقام پولی در ۱۱ ماه منتهی به خردادماه امسال گویای رشد ۱۱۵۰ میلیارد تومانی نقدینگی در هر روز است و با این روند نقدینگی در پایان شهریورماه به ۲۰۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از تجارت نیوز، بررسی ارقام رسمی پولی نشان می‌دهد از ابتدای مردادماه، یعنی آغاز ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی تا پایان خردادماه (بانک مرکزی تا این ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است)، روزانه ۱۱۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده و از ۱۶۰۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
در صورتی که این روند در روزها و ماه‌های بعد از خردادماه و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه یافته باشد، حجم نقدینگی تا پایان تابستان به ۲ هزار و ۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵