بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار؛

حرکت پرشتاب بورس در سال ۹۸

مرکز آمار ایران با انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران اعلام کرد که بورس اوراق بهادار تهران در بهار ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ با رشد در متغیرهای اصلی بازار سهام «شاخص کل، ارزش و حجم معاملات» مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از مهر، در پایان فصل بهار ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۳۱.۵ درصد رشد نسبت به فصل گذشته به ۲۳۴.۸۷۹ واحد رسیده است.
بر اساس این گزارش، در این فصل ارزش جاری بازار سهام با ۳۰.۸ درصد رشد نسبت به فصل گذشته به ۸.۹۳۳.۱۷۴ میلیارد ریال رسید.
از سویی دیگر جزییات این آمار حاکی از آن است که ارزش کل معاملات بازار بورس اوراق بهادار ۷۲۳.۵۰۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به فصل گذشته «زمستان ۹۷» به میزان ۶۱.۱ درصد رشد داشته است.
همچنین در این دوره مالی «بهار ۹۸» با ۵.۶ درصد رشد نسبت به ۳ ماهه پیشین «زمستان ۹۷» تعداد ۳۹۶ شرکت در تالار شیشه ای فعال بوده اند که ارزش بازار آن ها با ۳۰.۸ درصد افزایش به ۸.۹۳۳.۱۷۴ میلیارد ریال رسیده است.
افزون بر این در پایان دوره ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸، شاخص کل با ۳۱.۵ درصد رشد، به ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد، شاخص مالی با ۴۳.۸ درصد افزایش به ۲۹۵ هزار و ۱۷۹ واحد، شاخص صنعت با ۳۰.۱ درصد ارتقا به ۲۰۹ هزار و ۴۹۷ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۶۷.۳ درصد افزایش به ۳۸ هزار و ۴۹۶ واحد و شاخص قیمت با ۲۹ درصد رشد به ۶۶ هزار و ۴۵۱ واحد رسیده است.
بررسی گزارش مرکز آمار مشخص می کند که در پایان بهار ۹۸ ارزش معاملات به ۷۲۳.۵۰۳ میلیارد ریال رسیده و این در حالی بوده است که در بازار اوراق مشتقه و در بخش اختیار خرید و فروش یک هزار و ۱۵۳ هزار قرارداد به ارزش ۲۲۸ میلیارد ریال صورت گرفته است.
افزون بر این، در بخش اختیار فروش تبعی ۵۵ هزارو ۵۹۶ قرارداد به ارزش ۰.۱ میلیارد ریال و در بخش قرارداد آتی سهام ۱.۰ قرارداد به ارزش ۰.۱۳۱ میلیارد ریال انجام شده است.
این گزارش می افزاید : در پایان بهار ۹۸ در بازار بدهی ۱۴ هزار و ۲۵۹ اوراق به ارزش ۱۳۹۲ میلیارد ریال در تالار شیشه ای انجام شده است.
افزون بر این در این دوره زمانی، در بخش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، ۳.۱۴۱.۲۹۷ یونیت سرمایه گذاری به ارزش ۳۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال در تالار شیشه ای رقم خورده است.
همچنین دربهار ۹۸ به میزان، ۳.۹۳۷.۵۴۳ معامله سهام به ارزش ۱۰.۰۶۲ میلیارد ریال به صورت عمده و انتقالی و ۲۵۰.۹۰۴.۸۵۹ معامله به ارزش ۶۶۵.۱۹۸ میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک در بورس از سوی سرمایه گذاران به ثبت رسیده است.

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۹