افزایش ۴۲ درصدی درآمد مالیات‌های مستقیم در بهار ۹۸

هر دو نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم در فصل اول سال جاری رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۴۲ درصد و مالیات بر ثروت (یکی از اجزای مالیات مستقیم) با نرخ رشد ۸۲ درصد است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به درآمدهای مالیاتی کشور در سه ماهه نخست امسال پرداخته و نوشته است: درآمدهای مالیاتی کشور در فصل نخست امسال حدود ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با فصل نخست سال ۹۷، حدود ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.
تقریبا ۵۳.۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی در فصل بهار ۹۸ متعلق به درآمدهای مالیاتی مستقیم و ۴۶.۴ درصد مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم است. در مقایسه با فصل نخست سال ۱۳۹۷، به نظر می‌رسد ترکیب درآمدهای مالیاتی در بهار ۹۸ برعکس شده و مالیات‌های غیر مستقیم که در فصل اول سال ۹۷، سهمی حدود ۵۲ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی داشته، در این فصل کمتر و حدود ۴۶ درصد را به خود اختصاص داده است.
هر ۲ نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم در فصل اول سال جاری رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به مالیات‌های مستقیم با نرخ رشد ۴۲ درصد و مالیات بر ثروت (یکی از اجزای مالیات مستقیم) با نرخ رشد ۸۲ درصد است.
رشد درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی با سهم ۲۳ درصدی از کل درآمدها در فصل نخست ۱۳۹۸، حدود ۳۴ درصد بوده در حالی که این رقم در فصل نخست سال ۹۷ برابر با منفی ۱۳.۳ درصد بوده است.
مهم‌ترین عامل موثر در رشد ۲۸.۶ درصدی درآمدهای مالیاتی فصل بهار ۹۸، افزایش مالیات بر درآمد با مشارکت ۹.۹ درصدی و پس از آن مالیات اشخاص حقوقی با سهم ۷.۵ واحد درصدی بوده است.
کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که اگرچه نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۳ درصد رشد داشته ولی در قیاس با تولید ناخالص داخلی کشور در همین سال، عملکرد ضعیف‌تری را دارا بوده است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۱۳۹۵ به ۵.۹ درصد رسیده بود، طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روند نزولی را ادامه داده به نحوی که این نسبت در سال ۱۳۹۷ به ۴.۵ درصد رسیده است.
گفتنی است درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور داراست و میانگین نسبت این درآمدها به تولید ناخالص داخلی این گروه از اقتصادها حدود ۱۵ درصد است که تقریبا ۳ برابر نسبت مشابه در ایران است.


تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰