ثبت ۹۰ درصد اطلاعات مجوزها در سامانه وزارت اقتصاد

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: هدف ما این است که تمام درخواست های مربوط به شروع کسب و کار ابتدا در سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور ثبت و سپس بین دیگر دستگاه های اجرایی توزیع شود.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از خبرگزاری مهر محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه، در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط و همچنین فعالیت های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی به ویژه بهبود شاخص های حوزه کسب و کار در عرصه بین المللی مورد توجه و حمایت معاون اول رییس جمهور قرار گرفت گفت: در جلسه روز دوشنبه (ششم آبان ماه) که با موضوع فعالیت های انجام شده وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گزارش اقدامات انجام گرفته به ویژه راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور و نیز برنامه های آتی وزارتخانه در این ارتباط مطرح شد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه درج اطلاعات مربوط به همه مجوز های کشور به صورت استاندارد، هدف اصلی راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور است، افزود: تا کنون بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مربوط در این سامانه ثبت شده است.

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۲