ریس کل بانک مرکزی:

تحریم های جدید آمریکا تکراری و غیراثربخش است

ریس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سه تحریم تازه آمریکا تکراری و غیراثربخش است، گفت:اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی را طی می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از مهر، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اخبار تحریم های جدید علیه ایران در پی فشار حداکثری در دو روز گذشته شامل:
برایان هوک: صادرات نفت ایران به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید؛ آمریکا تحریم های جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی لوازم و مصالح ساخت و ساز وضع کرد؛ آمریکا با همکاری ۶ کشور منطقه ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را مورد تحریم قرار داد.
هر سه گزاره قبلا نیز تحت عناوین مختلف اعلام شده بود. اگر گزاره اول درست بود شاید می شد به اثر بخشی دو گزاره دیگر نیز اعتنا کرد. اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی را طی می کند.

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴