رشد ۱۳۱ هزار واحدی شاخص بورس در سال جاری

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۴۰روز معاملاتی بیش ۱۳۱ هزار واحد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایبِنا، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۴۳روز معاملاتی تعداد ۶۰۶میلیارد و ۹۷۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۰۵۸هزار و ۴۴۸میلیارد ریال در ۵۲میلیون و ۴۳۱هزار و ۸۴۱دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۴۱۶میلیارد و ۶۹۲میلیون سهم به ارزش ۱۰۵۵هزار و ۵۲۱میلیارد ریال در ۲۵میلیون و ۳۳هزار و ۷۴۴نوبت در بازار اول؛ ۱۷۸میلیارد و ۴۳۱میلیون سهم به ارزش ۸۲۰هزار و ۹۵۹میلیارد ریال در ۲۶میلیون و ۹۳۲هزار و ۳۲نوبت در بازار دوم؛ ۵۹میلیون و ۳۰۰هزار برگه به ارزش ۵۷هزار و ۴۱۸میلیارد ریال در ۱۵هزار و ۸۴۳نوبت در بازار بدهی، ۱۳۴میلیون و ۶۷۰هزار قرارداد به ارزش ۹۸۰میلیارد ریال در ۵۷هزار و ۲۵۰نوبت در بازار مشتقه و ۱۱میلیارد و ۶۵۸میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲۳هزار و ۵۷۱میلیارد ریال در ۳۹۲هزار و ۹۷۲نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۳۱هزار و ۲واحد رشد، ‌معادل ۷۳.۳۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۰۹هزار و ۶۶۱واحد رسیده است.
شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۹۱هزار و ۶۲۵واحد و شاخص بازار دوم با رشد ۲۸۲هزار و ۶۱۹واحدی به ترتیب ۶۸.۴۵و ۸۱.۸۸درصد افزایش داشته‌اند.

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰