در تابستان

تورم تولیدکننده بخش خدمات ۳۰ درصد شد

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان١٣٩٨ (تورم سالانه) به ٣٠.١ درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از مهر، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان١٣٩٨ به ٧.٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٣٩٨، ١.۴ واحد درصد افزایش دارد.
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های خدمات واسطه گری های مالی -بیمه- (٠.٨ درصد )، خدمات آموزش (١.۴ درصد ) و خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار (۵.٢ درصد ) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی (١٠.۵ درصد ) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان١٣٩٨ به ٣٠.٩ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل بهار ١٣٩٨، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٧، ٣٠.٩ درصد افزایش دارد. در بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش خدمات آموزش (١٨.۴ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران (۵۷.٣ درصد) است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان١٣٩٨ (تورم سالانه) به ٣٠.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
در فصل مورد بررسی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار (١٨.٢ درصد ) و بیشترین آن مربوط به بخش خدمات هتل و رستوران (۴٨.۵ درصد) است.

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۲