ثبت دو میلیارد و ۲۶۳ میلیون تراکنش شاپرکی در ابتدای پاییز

آمار منتشره از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک در مهر ماه سال جاری از سوی شاپرک نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۶۳ میلیون تراکنش به ارزش دو هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایبِنا، گزارش اقتصادی مهر ماه شرکت شاپرک نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر دو میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۳۹۸ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد تراکنش‌ها نسبت به شهریورماه ماه کاهش داشته اما ارزش تراکنش‌ها با افزایش روبرو بوده است؛ در حقیقت، تعداد تراکنش‌ها در مهر ماه نسبت به آخرین ماه تابستان دارای کاهش ۱.۶۰ درصدی بوده اما ارزش تراکنش‌ها در این مدت با ۱.۱۸ درصد افزایش روبرو بود؛ همچنین مقایسه وضعیت شبکه پرداخت در مهر ماه سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته بیانگر رشد ۲۲.۴۹ درصدی تعداد تراکنش‌ها و کاهش ۳.۱۴ درصدی مبلغ تراکنش‌ها است.
بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۷.۶۹ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۶.۲۵ و ۶۰۶ درصد بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور نسبت به ماه گذشته ۰.۱۰ درصد افزایش سهم داشته داشته است.
گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در مهر ماه ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های به پرداخت ملت با ۲۲.۵۰ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷۶ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵.۱۱ درصد توانسته‌اند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند. لازم به ذکر است که مقایسه گزارش مهر ماه نسبت به شهریور ماه نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت، پرداخت الکترونیک سامان، الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است؛ از سویی دیگر کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶۰ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.
نمودار سهم بازار شرکت‌های پرداخت الکترونیک در خصوص مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در مهر ماه نشان می‌دهد که به پرداخت ملت بالغ بر ۲۳.۸۷ از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان و کارت اعتباری ایران کیش به ترتیب با سهم ۱۵.۶۴ و ۱۲.۶۱ در جایگاه دوم و سهم قرار دارند؛ مقایسه نمودار تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی مهر ماه در سهم بازار شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که جایگاه سوم را با سهم ۱۵.۰۸ درصدی در تعداد تراکنش‌ها به خود اختصاص داده، در زمینه مبلغ تراکنش‌ها جایگاه چهارم را با سهمی ۱۱.۴۹ درصدی دارد و از سویی دیگر شرکت کارت اعتباری ایران کیش که در زمینه تعداد تراکنش‌های شاپرکی مهر ماه سهمی ۸.۱۲ درصدی و جایگاه پنجم را داشته، در سهم بازار از نظر مبلغ تراکنش با برخورداری از تراکنش‌هایی با مبالغ بالاتر توانسته تا با با سهم ۱۲.۶۱ درصدی در جایگاه سوم قرار بگیرد.
همچنین در میان دوازده شرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت الکترونیک کارت دماوند با حدود ۰.۴۶ از تمام مبلغ تراکنش‌های شاپرکی و پس از آن شرکت‌های پرداخت نوین آرین و سایان کارت کمترین سهم از بازار در مبلغ تراکنش‌های شاپرکی مهر ماه را کسب کرده‌اند.

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۲