مذاکره با بانک مرکزی برای معافیت مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی بانک‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از مذاکره با مسئولان بانک مرکزی برای اعمال معافیت مالیاتی جهت فروش اموال مازاد بانک‌ها پس از تجدید ارزیابی خبر داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به خبر تأیید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی بانک‌ها در مورد اموال مازادشان، گفت: بر اساس این خبر، طبق نظر بانک مرکزی، اموال مازاد بانک‌ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود، حال قرار است که بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد.
وی ادامه داد: البته ما با مسئولان بانک مرکزی صحبت کرده که اموال مازاد بانک‌ها پس از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود.
اختیار قانون بانک‌ها برای فروش اموال مازاد و واریز درآمدها به حساب افزایش سرمایه محمدی افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانک‌ها فروخته می شود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانک‌ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.
رئیس سازمان بورس گفت: قطعا اگر بانک مرکزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک‌ها پس از تجدید ارزیابی موافقت کند، این مسئله کمک بسیار بزرگی به بانک‌ها خواهد کرد.

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۲