در هفت ماهه ۹۸؛

صادرات به ۲۴.۴ میلیارد دلار رسید

طی ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ و براساس آمارهای گمرک ایران، حدود ۲۴.۴ میلیارد دلار صادرات کالای بدون نفت خام و ۲۵.۲ میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی باک کارآفرین به نقل از ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی درباره تجارت هفت ماهه کالا در سال ۱۳۹۸ نوشت: به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب ۵ درصدی و ۱۱ درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هر کدام به ترتیب رشد ۳.۱ درصد و ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.
مقایسه مقاصد عمده صادراتی ایران طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات ایران از چین طی هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷، حدود ۳.۴ درصد کاهش یافته و صادرات ایران به این کشور ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۷۹.۴ میلیون تن کالا (بدون احتساب نفت خام) به ارزش ۲۴.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است. طی مدت مذکور، میزان واردات کشور نیز حدود ۱۹.۸ میلیون تن به ارزش ۲۵.۲ میلیارد دلار بوده است. ارزش صادرات و واردات کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی ۱۱.۳ درصدی و ۵.۳ درصدی همراه بوده است. این درحالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد ۱۷.۱ درصدی و واردات کشور رشد۳.۱ درصدی را تجربه کرده است.
تراز تجاری کالایی بدون نفت خام شور نیز طی این مدت با کسری ۷۶۶ میلیون دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار تضعیف شده است.
متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی هفت ماهه نخست امسال بالغ بر ۳۰۷ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، با کاهش حدود ۲۴ درصدی همراه بوده است.
متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور نیز طی این مدت یک هزار و ۲۷۱ دلار در هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در مهرماه ۱۳۹۸ ارزش واردات کشور حدود ۴ میلیارد دلار و ارزش صادرات نیز حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. این آمار در مقایسه با شهریورماه نشان می‌دهد که صادرات رشد ارزشی ۱۰ درصدی و واردات رشدی ارزشی ۱۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. نسبت به مهرماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی ۱۶ درصدی و واردات با رشد ارزشی ۴ درصدی همراه بوده است.
همچنین درمهرماه امسال، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۹.۴ میلیون تن و واردات کشور نیز ۳.۲ میلیون تن بوده است. در مقایسه با شهریورماه، صادرات کشور رشد وزنی ۱.۵ درصدی و واردات رشد وزنی ۳۳ درصدی را تجربه کرده‌اند. صادرات نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت وزنی ۱۲ درصدی و واردات نیز با رشد وزنی ۲۰ درصدی همراه بوده است.

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۸