ادامه رشد سینوسی شاخص بورس

شاخص بورس روز جاری با رشد ۱۵۲ واحدی در پایان معاملات به ۳۰۵ هزار و ۷۷۴ واحد رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک کارافرین به نقل از ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای دیروز با افزایش مواجه شدند.
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۵۲ واحد رشد معادل ۰.۰۵ درصد به ۳۰۵ هزار و ۷۷۴ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۴۰ واحد افزایش معادل ۰.۰۵ درصد به ۸۱ هزار و ۹۱۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۶۹۲ واحد رشد معادل ۰.۷۸ درصد به ۸۹ هزار و ۳۰۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۴۶۲ واحد افزایش، معادل ۰.۷۸ درصد به ۵۹ هزار و ۷۰۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۹۳ واحد رشد، معادل ۰.۰۵ درصد به ۳۵۶ هزار و ۳۲۳ واحد، شاخص بازار اول با (۳۴۲) واحد ریزش معادل (۰.۱۶) درصد به ۲۲۰ هزار ۱۴۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۳۴۸ واحد رشد معادل ۰.۳۷ درصد، به ۶۳۱ هزار و ۲۴۷ واحد رسید.
از سویی دیگر دیروز ۴ نماد « رانفور با ۱۲۸ واحد، حکشتی با ۱۲۸ واحد، همراه با ۱۱۵ واحد و فارس با ۵۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
این گزارش می افزاید، دیروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «حمل و نقل با ۳۲۵ واحد صعود معادل ۴.۲۲ درصد به ۸ هزار و ۴۲ واحد، سایر معادن با ۲۲۸۶ واحد افزایش معادل ۳.۴۳ درصد به ۶۸ هزار و ۹۹۲ واحد، زراعت با ۲۳۷۷ واحد رشد معادل ۳.۴۰ درصد به ۷۲ هزار و ۲۱۶ واحد، محصولات کاغذ ۲۶۸۱ واحد افزایش معادل ۳.۰۲ درصد به ۹۱ هزار و ۴۰۳ واحد، سایر مالی با ۱۶۳ واحد رشد، معادل ۲.۸۹ درصد به ۵ هزار و ۷۹۸ واحد، منسوجات با ۱۱۴ واحد افزایش معادل ۲.۸۱ درصد به ۴ هزار و ۱۸۲ واحد، محصولات چوبی با (۱۲۷۲۹) واحد رشد ریزش (۳.۸۰) درصد به ۳۲۲ هزار و ۵۸۵ واحد» رسید.
در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی دیروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ختور، ثاباد، غسالم، ددام، پکویر، خنصیر و وپترو» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شلعاب، کحافظ، آسیا، دتماد، فباهنر، غمارگ و کمنگنز» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.
به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۶۷ هزار نوبت معاملاتی، ۳ میلیارد و ۳۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۵