فراخوان شرکت در مزایده اموال اسقاطی بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در نظر دارد اموال مستعمل و اسقاطی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

بانک کارآفرین در نظر دارد اموال مستعمل و اسقاطی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست اموال را دریافت نموده و در صورت تمایل درخواست خود را ارسال نمایند.


دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست اموال

 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۷