مبلغ ۵۶ درصد تراکنش‌ کارتخوان‌ها کمتر از ۲۵ هزار تومان

گزارش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در اسفند ماه ۹۸ نشان می‌دهد که مبلغ بالغ بر ۵۶ درصد تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی کمتر از ۲۵ هزار تومان است و تعداد تراکنش‌های کمتر از پنج هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایبِنا، گزارش شبکه پرداخت الکترونیک در اسفند ماه ۹۸ درباره دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی بر اساس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد بانک پذیرنده در مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال (پنج هزار تومان)، بین ۵۰.۰۰۱ ریال تا ۲۵۰.۰۰۰ ریال (بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان) و بالاتر از ۲۵۰.۰۰۰ (بیشتر از ۲۵ هزار تومان) تقسیم شده است.
در اسفند ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان با سهمی بالغ بر ۹۰.۹۷ درصد اختصاص پیدا کرده است؛ ابزار کارتخوان فروشگاهی با تعداد بیش از ۸ میلیون و ۳۳۹ هزار پایانه فعال تعداد ۲ میلیارد و ۷۴ میلیون و ۵۷۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.
آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با استفاده از دستگاه کارتخوان در اسفند ماه با سهم ۳۶.۶۹ درصدی دارای مبلغ بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ از سویی دیگر بالغ بر ۱۹.۸۷ درصد از تراکنش‌های کارتخوان‌ها در دامنه مبلغی کمتر از ۵ هزار تومان انجام شده که نشان از ادامه روند ضریب نفوذ گسترده کارتخوان برای خریدهای خرد و خرید شارژ دارد اما جالب توجه است که با افزایش مبلغ خریدها، میزان تراکنش‌های بازده مبلغی کمتر از پنج هزار تومان به صورت متوالی در سال ۹۸ رو به کاهش بوده تا جایی که از ۲۳ درصد در مرداد ماه سال ۹۸ این میزان به ۱۹ درصد در اسفند ماه کاهش داشته است؛ تعداد تراکنش‌های کمتر از ۵ هزار تومان برابر با ۴۱۲ میلیون و ۲۷۹ هزار تراکنش بود، این در حالی است که تعداد تراکنش‌های بیشتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بالغ بر ۷۶۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تراکنش بوده است.
۳۶.۹۸ درصد تراکنتش‌ها یعنی در حدود ۷۶۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تراکنش با استفاده از این ابزار پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک ماه پایانی سال ۱۳۹۸ دارای مبلغ بیشتر از ۲۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین عملیات مانده گیری سهمی ۶.۴۶ درصدی از تراکنش‌های ابزار POS را به خود اختصاص داده است.
گزارش شاپرک نشان می‌دهد که از دو میلیارد و ۷۴ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان (با احتساب تراکنش‌های عملیات مانده گیری)، در حدود یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ تا ۲۵ هزار تومان بوده است. همچنین آمار منتشر شده حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد از تراکنش‌های ابزار کارتخوان در اسفند ماه دارای مبلغی کمتر از پنج میلیون ریال ( ۵۰۰ هزار تومان) بوده است.

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید