۸۷.۵۶ درصد از تراکنش‌های ناموفق به دلیل خطای کاربری

خطای کاربری با ۸۷.۵۶ درصد همچنان عمده‌ترین دلیل بروز خطا از کل تراکنش‌های ناموفق را در خرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از ایبِنا، بر اساس آمار شاپرک در خردادماه سال ۹۹ تعداد کل تراکنش‌های شاپرکی ۲,۹۸۳,۳۸۶,۳۱۰ بوده که از این رقم درصد تراکنش‌های موفق ۹۱.۵۶ و درصد تراکنش‌های ناموفق ۸.۴۴ بوده است. همچنین آمار سهم هر یک از خطاها از مجموع تراکنش‌های ناموفق، بیانگر این است که تعداد خطای کاربری با ۸۷.۵۶ درصد همچنان عمده‌ترین دلیل بروز خطا از کل تراکنش‌های ناموفق را به خود اختصاص داده و خطای شاپرکی با سهم ۰.۵۶ درصدی کمترین دلیل بروز خطا بوده است.
افزون بر این، مقایسه تعداد انواع تراکنش‌ها و خطاها در خرداد ماه ۹۹ به نسبت ماه گذشته بیانگر این نکته است که تعداد کل تراکنش‌ها نا موفق در خردادماه ۹۹ با کاهش ۰.۴۵ درصدی به نسبت ماه گذشته مواجه شده و خطای پذیرندگی در خردادماه ۹۹ به نسبت اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش ۴۰.۵۳ درصدی، بیشترین درصد خطا در تراکنش‌های ناموفق را به خود اختصاص داده است و خطای شاپرکی نیز با کاهش ۲۶.۵۳ درصدی بیشترین میزان کاهش خطا را به نسبت ماه گذشته تجربه کرده است.
افزون بر این، بر اساس آنالیز خطاهای رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در خردادماه ۹۹، خطای کاربری با سهم ۷.۳۹ درصدی بیشترین میزان خطای رخ داده را به خود اختصاص داده و خطای شاپرکی با سهم ۰.۰۵ درصدی کمترین میزان خطای رخ داده در خردادماه ۹۹ را به خود اختصاص است.
بر اساس مقایسه سهم هر یک از انواع خطاهای رخ داده در خردادماه سال ۹۹ به نسبت ماه گذشته مشخص شد خطای پذیرندگی در اردیبهشت ماه ۹۹ دارای سهم ۰.۰۹ درصدی یوده که این مقدار در خرداد ۹۹ به ۰.۱۲ درصد رسیده و افزایش ۰.۰۳۱ درصدی را تجربه کرده و همچنین خطای صادر کنندگی از ۱.۰۷ درصد به ۰.۸۲ درصد رسیده و با کاهش ۰.۲۵۵ درصدی مواجه شده است.
شاخص میزان تراکنش‌های ناتمام رخ داده در شبکه الکترونیک پرداخت کارتی و روند آن در طول زمان، یکی از شاخص‌هایی است که بر کیفیت انجام عملیات و رضایت از شبکه پرداخت تأثیر گذار است. لذا باید نسبت تعداد تراکنش‌های ناتمام به کل تراکنش‌ها روند کاهشی داشته باشد.
تعداد تراکنش‌های ناتمام خردادماه به نسبت اردیبهشت ماه رشد ۲۷.۸۸ درصدی همراه بوده که همزمان با رشد ۴.۸۲ درصدی تراکنش‌های موفق در خردادماه به تبع تراکنش‌های ناتمام نیز با رشد همراه شده است؛ اما نسبت تراکنش‌های ناتمام به نسبت کل تراکنش‌های موفق در خرداد ۹۹ به نسبت اردیبهشت ۹۹ با افزایش ۰.۰۰۲۵ درصدی همراه شده است.

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید