کاهش 10.4 درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در خردادماه

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در خردادماه 99 نشان می دهد علی رغم تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به اردیبهشت 10.4 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از فارس، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در خرداد ماه 99 مشابه اردیبهشت ماه و فروردین ماه 99 و اسفند ماه 98، نشاندهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در خردادماه 1399 در کل کشور بالغ بر 7.9 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 1544هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 1.2 درصـد کاهش و 13.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در خردادماه 1399، در کل کشور بیش از 7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1358 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.4 درصـد و 14.1 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 88.8 درصد و 88 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در اردیبهشت ماه 1399 به ترتیب معادل 87.5 درصد و 87.7 درصد و در خردادماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.6 درصـد و 88.9 درصـد بوده است.
در خردادماه 1399، در کل کشور بالغ بر 881 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 186 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11.7 درصد کاهش و از نظر مبلغ 11.2 درصد افزایش نشان می‌دهـد. دلیل افزایش 11.2 درصدی مبلغ چک های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش مبلغ چک‌های مبادله‌ای در خرداد 99 نسبت به اردیبهشت 99 بوده است.
براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (خرداد 99) بـه ترتیـب 11.2 درصد و 12 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب معادل 12.5 درصد و 12.3 درصد و در خردادماه 98 به ترتیب برابـر 9.4 درصـد و 11.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در خردادماه 99 در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال 10.4 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97) از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

تاریخ انتشار: ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید