کاهش 14.2 درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در تیرماه

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در تیرماه 99 نشان می دهد علی رغم تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به خرداد 14.2 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از فارس، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در تیر ماه 99 مشابه خرداد ماه و اردیبهشت ماه 99 و فروردین 99، نشاندهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در تیرماه 1399 در کل کشور بالغ بر 9.1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 2054 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 15.4 درصـد و 33 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در تیرماه 1399، در کل کشور بیش از 8.2 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1895 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 17.4 درصـد و 36.8 درصـد افزایش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 90.4 درصد و 90.5 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه 1399 به ترتیب معادل 88.8 درصد و 88.0 درصد و در تیرماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.7 درصـد و 88.9 درصـد بوده است.
در تیرماه 1399، در کل کشور بالغ بر 874 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 195 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 0.8 درصد کاهش و از نظر مبلغ 4.9 درصد افزایش نشان می‌دهـد. دلیل افزایش 4.9 درصدی مبلغ چک های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش مبلغ چک‌های مبادله‌ای در تیر 99 نسبت به خرداد 99 بوده است.
براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (تیر 99) بـه ترتیـب 9.6 درصد و 9.5 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در خرداد ماه امسال به ترتیب معادل 11.2 درصد و 12 درصد و در تیرماه 98 به ترتیب برابـر 9.3 درصـد و 11.1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در تیرماه 99 در مقایسه با خرداد ماه امسال 14.2 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید