تداوم روند کاهشی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در مردادماه

گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه 99 نشان می دهد نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به تیرماه 3.1 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از فارس، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه 99 مشابه تیرماه و خرداد ماه 99 و اردیبهشت 99، نشان‌دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8.5 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 1939 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 6.6 درصـد و 5.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در مرداد ماه 1399، در کل کشور بیش از 7.7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1749 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.3 درصـد و 5.9 درصـد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 90.7 درصد و 90.2 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در تیرماه 1399 به ترتیب معادل 90.4 درصد و 90.5 درصد و در مرداد ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 91.1 درصـد و 87.5 درصـد بوده است.
در مرداد ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 794 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 190 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهـد.
براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (مرداد 99) بـه ترتیـب 9.3 درصد و 9.8 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در تیر ماه امسال به ترتیب معادل 9.6 درصد و 9.5 درصد و در مرداد ماه 98 به ترتیب برابـر 8.9 درصـد و 12.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در مرداد ماه 99 در مقایسه با تیرماه امسال 3.1 درصد کاهش یافته است.
کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید