بانک کارآفرین، ضامن صکوک مرابحه نفت پارس شد

هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه شرکت نفت پارس در نماد شنفت 311 با ضمانت بانک کارآفرین روز چهارشنبه 29/11/99 پذیره نویسی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، پیرو اطلاعیه شماره 86141/181 مورخ 27/11/99 شرکت بورس اوراق بهادار تهران این اوراق به منظور تهیه لوبکات(بخشی از مواد اولیه) شرکت، توسط تامین سرمایه نوین پارسیان و با ضمانت بانک کارآفرین به مدت 4 سال با نرخ 18 درصد و اقساط 3 ماهه منتشر شد.
در مجموع در سال 99 ، 3،200 میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار سرمایه با ضمانت بانک کارآفرین منتشر شده است.
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷