شعب کرمان در روز یکشنبه تعطیل شدند

طبق اعلام کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کرمان شعب کرمان در روز یکشنبه تعطیل شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، طبق اعلام شورای هماهنگی بانک های استان کرمان به علت وجود ریزگردها شعب کرمان و بلوار نصر کرمان در روز یکشنبه 1400/02/19 تعطیل شدند . 

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۲۴