رشد بی سابقه کارآفرین در افزایش سرمایه، دارایی‌هاو جذب سپرده

بررسی های انجام شده از صورت های مالی حسابرسی شده سال 99 نشان می دهد که بانک کارآفرین در این سال در جذب سرمایه ، دارایی و جذب سپرده ها رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بررسی ها نشان می دهد که بانک کارآفرین در سال 1399 نسبت به سال 1398 در بخش دارایی ها رشد 87.2 درصدی ، در بخش سپرده ها با رشد 77 درصدی ، در بخش حقوق صاحبان سهام 210.7 درصد داشته است.
از آنجایی که موفقیت عملکرد بانک بر اساس شاخص های ذکر شده فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد و بانک‌‎ها زمانی عملکرد بهتری دارند که بتوانند سپرده‌‎های بیشتری را جذب و از سپرده‌‎های جذب شده در اعطای تسهیلات به صورت بهینه استفاده کنند، تا نهایتاً منجر به سوددهی بیشتر بانک و افزایش سرمایه و حقوق صاحبان سهام بانک شود؛ می توان گفت که بانک کارآفرین در سال 1399 از این منظر عملکرد بسیار موفقی داشته است.
جدول زیر بیانگر میزان رشد حقوق صاحبان سهام، رشد داراییها و رشد سپرده‌های ترازنامه بانک کارآفرین از سال 95 تا 99 است؛

نام سرفصل کل ۱۳۹۹
۱۳۹۸
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۶
رشد دارایی ها ۸۷.۲% ۲۴.۵% ۱۰.۰% ۱۱.۵% ۱۷.۱%
رشد سپرده ها ۷۷.۰% ۲۴.۹% ۱۰.۷% ۱۴.۰% ۱۹.۵%
رشد حقوق صاحبان سهام ۲۱۰.۷% ۲۰.۲% ۲.۹% ۹.۸%- ۰.۱%

منبع: سایت کدال (صورتهای مالی حسابرسی شده)

همچنین طبق نمودار زیر، وضعیت رشد سه متغیر مذکور (رشد داراییها، رشد سپرده‌ها، رشد حقوق صاحبان سهام در سالهای 95 تا 99 ) نمایش داده شده تا نمایش بهتری از عملکرد و وضعیت بانک در سال 99 باشد.

نمودار هوش تجاری

منبع: سایت کدال (صورتهای مالی حسابرسی شده)

بر اساس این نمودار ، بانک کارآفرین شاهد رشد بسیار قابل توجه در ترازنامه خود بوده است. گزارش تجهیز و تخصیص منابع، بانک کارآفرین در پایان اسفند سال 99 (به استثنا یکی از بانک‌‎هایی که رشد غیرمنطقی در سپرده‌‎های جاری را تجربه کرده است) با رشد 78.2 درصدی منابع، بیشترین رشد تجهیز منابع (جذب سپرده‌‎های بانکی) را در بین بانک‌‎های غیردولتی داشته است. همچنین بانک کارآفرین در تخصیص منابع نیز با رشد 126درصدی، رتبه سوم را در بین بانک‌‎های خصوصی در پایان سال 99 به خود اختصاص داده است.


تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید