اخبار اقتصادی

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه روند رو به رشدی را طی می کند گفت: هنوز کمیته تخصصی برای عرصه دارا سوم به زمان بندی نهایی نرسیده
...
شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان شش‌ماهه اول امسال
...
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
تورم شهریور ماه در دهک اول به ۲۳.۴ درصد و در دهک دهم به ۲۹.۹ درصد رسید. اختلاف ۶.۵ درصدی بین این دو دهک نسبت به ماه گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
...
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
مقایسه نرخ تورم و رشد دستمزد نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، متوسط نرخ رشد مزد ۳.۱ درصد بیش از نرخ تورم بوده است.
...
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را در دستور کار دارد و از هرگونه همکاری با آنان در راستای بازگشت ارزهای صادراتی شان دریغ نخواهد کرد.
...
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٢٣,٦ درصد رسید که نسبت به همین ا
...
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
در فصل بهار ١٣٩٩ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,١ ،گروه صنایع و معادن ٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است.
...
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
رییس جمهور گفت: ملت ایران ضمن مقابله با کرونا کاری بسیار عظیم در عرصه تداوم گردش چرخ اقتصاد انجام داد و نرخ منفی رشد اقتصادی در ایران بسیار پایین‌تر ا
...