ناصر صنعتی‌نژادفرد

ناصر

صنعتی‌نژادفرد

عضو هیات مدیره

26215000

26214999

مدرک              کارشناسی علوم بانکی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق              عضو هیات مدیره بانک تجارت

مشاور عالی مدیرعامل بانک تجارت

عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین

مشاور عالی مدیرعامل و معاون اعتباری بانک سینا

معاون اجرایی بانک پارسیان

مشاور عالی مدیرعامل بانک پارسیان

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

عضو هیات مدیره شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

عضو هیات مدیره شرکت ایران پوپلین

عضو هیات مدیره شرکت آهوان

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران