آزادسازی سهام عدالت

در حال حاضر برای ثبت درخواست فروش سهام عدالت دو روش وجود دارد. روش اول اقدام از طریق سایت کارگزاری، و روش دوم مراجعه حضوری به شعب بانک کارآفرین و تکمیل فرم مربوط به فروش سهام که فرآیند اجرای این دو روش در ادامه توضیح داده شده است.

پیش‌نیاز ثبت فروش سهام عدالت برای هر دو روش، مراجعه سهامداران به سایت سازمان خصوصی‌سازی کشور و انتخاب روش سهامداری مستقیم برای آزادسازی سهام عدالت می‌باشد.

روش اول: اقدام از طریق سایت کارگزاری بانک کارآفرین

برای ثبت فروش سهام عدالت از طریق شرکت‌های کارگزاری، مشتریان (دارندگان سهام عدالت) می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت کارگزاری بانک کارآفرین نسبت به ثبت اطلاعات فروش سهام عدالت خود از طریق صفحه اول سایت مذکور و با انتخاب گزینه "فروش سهام عدالت" اقدام نمایند.


ورود به سایت شرکت کارگزاری بانک کارآفرین


با انتخاب گزینه فروش سهام، جهت احراز هویت اولیه مشتری متقاضی لازم است ابتدا کد ملی و شماره تلفن همراه صاحب سهام عدالت در فیلدهای مربوطه توسط مشتری مذکور وارد شود. ضمناً ادامه فرایند فروش سهام منوط به تایید موارد ذیل است که به صورت سیستمی کنترل می‌گردد.

  • انطباق کد ملی مالک شماره تلفن همراه با کد ملی ثبت شده در سامانه فروش سهام
  • انطباق شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه فروش سهام شرکت کارگزاری با شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه الکترونیکی سهام عدالت

در صورت عدم انطباق هر یک از موارد فوق، ادامه ثبت فروش سهام عدالت امکانپذیر نخواهد بود.

در روش فوق، نیاز به مراجعه صاحب سهام به شعبه و اقدام از جانب شعب نبوده و سهامدار با مراجعه به سایت شرکت کارگزاری راساً نسبت به ثبت فروش سهام عدالت خود اقدام می‌نماید.

شایان ذکر است که ثبت فروش سهام عدالت از طریق سایت کارگزاری بانک کارآفرین، محدود به مشتریان بانک کارآفرین و یا مشتریانی که شماره حساب این بانک را برای واریز سود سهام عدالت انتخاب نموده‌اند نبوده و برای تمامی صاحبان سهام عدالت قابل استفاده می‌باشد.

روش دوم: مراجعه حضوری مشتری به شعب بانک

اگر شماره شبای حساب واریز سود سهام عدالت نزد بانک کارآفرین باشد، مشتری (دارنده سهام عدالت) می‌تواند به یکی از شعب بانک مراجعه نماید و بخشی از سهام خود (30 درصد) را به فروش برساند.

فرم اقرارنامه و درخواست فروش سهام عدالت می‌باید توسط متقاضی به صورت کامل و دقیق و با ثبت تاریخ و زمان سفارش (به ساعت و دقیقه) تکمیل و امضاء شود.

تکمیل و تایید فرم "اقرارنامه و درخواست فروش سهام عدالت" صرفاً در خصوص مشتریانی که توسط سازمان خصوصی‌سازی به بانک کارآفرین معرفی شده‌اند، امکانپذیر می‌باشد.

کارگزاری بانک کارآفرین پس از دریافت اطلاعات فوق‌الذکر از طرف شعب بانک کارآفرین، و با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام و وجوه حاصله از فروش سهام مذکور، نهایتاً به شماره شبای اعلامی مشتری نزد بانک واریز خواهد شد.