دعوت به مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی مرکز داده بانک کارآفرین

مناقصه

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی مرکز داده از طریق شرکت‌های واجد شرایط اقدام نماید.

از کلیه فعالان در حوزه فوق‌الذکر دعوت به عمل می‌آید پس از دریافت اسناد مناقصه طبق شرایط مندرج در فرم نسبت به ارسال مدارک اقدام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 26215000 (داخلی 1821) تماس حاصل فرمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم شرکت در مناقصه 130.36 597ef680-c17f-46e0-a5bb-2368adc9b250.pdf
پیش نویس قرارداد زیر ساخت مرکز داده 781.91 a0ebeee6-aaf6-41db-beef-cefc3e7bfd26.pdf
پیشنهاد طراحی و اجرای زیرساخت مرکزداده 2552.91 4c6550ff-bdd4-4ccc-ab2f-ea575b2f1d3d.pdf