جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین

از یکم تیرماه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰

5 جایزه یک میلیارد ریالی نیک آفرین
50 جایزه صد میلیون ریالی نیک آفرین
500 جایزه یک ده میلیون نیک آفرین
500 جایزه یک ده میلیون نیک آفرین
عکس بخش سفید لندیگ پیج پوبا

شرایط و مقررات عمومی افتتاح سپرده قرض الحسنه پس‌انداز

  • سپرده قرض الحسنه پس انداز نوعی سپرده است که به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تعاون عمومی نزد بانک افتتاح می شود این سپرده فاقد سود بوده و صاحب سپرده از انواع خدمات بانکی بهره مند شده و امکان شرکت در قرعه کشی این سپرده ها را خواهد داشت.
  • هر شخص حقیقی (بالای ۱۲ سال) یا حقوقی می تواند با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل در هر یک از شعب بانک به نام خود، سپرده قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نماید.
  • افرادی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده و نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز به نام خود اقدام می نمایند، صرفاً پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، مجاز به برداشت از سپرده مزبور می باشند.
  • صرفاً شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا دارای حکم رشد از دادگاه باشد، میتواند برای کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت وی قرار دارند، سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. در این حالت حق برداشت از سپرده مزبور تا زمان رسیدن صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار افتتاح کننده سپرده (ولی، قیم) میباشد.

بیشتر بخوانید... 

مراسم قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین

Loading

مراسم اهدای جوایز به برندگان قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین

Loading