پرسش‌های متداول

برنامه استراتژیک بانک کارآفرین با بهره‌گیری از نیروهای کارشناسی خبره بانک در مدیریت امور طرح و توسعه تدوین گردید و پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی بانک به مورد اجرا گذاشته شد. در این راستا، جهت دستیابی به عناصر استراتژیک مصوب، برنامه‌های عملیاتی با تشریح دقیق نقش واحدهای مختلف سازمان در نقشه استراتژی و با همکاری و مشارکت مدیران ارشد، مدیران و کارشناسان ستادی تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردید.
آنچه در رویکرد استراتژیک سازمان اهمیت می‌یابد، دیدگاه هماهنگ تمامی اعضای بانک نسبت به مقصد اساسی سازمان و مسیر پیش روی آن در جهت کسب جایگاه مطلوب است.
ارکان جهت‌ساز بانک کارآفرین به عنوان مهم‌ترین عناصر استراتژیک سازمان، با تمرکز بر مضامین چابکی و ارائه راه‌حل‌های مالی جامع به مشتریان تدوین شده است. به طوری که بانک کارآفرین، به عنوان یک بنگاه خدمات مالی، با تکیه بر ارزش‌های اساسی اعتمادآفرینی، یکپارچگی، نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی کار، مشتری‌محوری، بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ در پی خلق ارزش پایدار برای مشتریان و ذینفعان است و در این مسیر، در جهت بهبود شرایط اقتصادی کسب و کار تلاش می‌کند.
کسب جایگاه استراتژیک در سازمان تنها در سایه اجرای موفق برنامه استراتژیک محقق می‌شود. این امر با اتکا بر روحیه هم‌اندیشی، همکاری، هماهنگی و یکپارچگی در تفکر و عمل میان سرمایه فکری سازمان آغاز می‌شود و با تمرکز بر اصول دانایی‌محوری در تصمیم‌گیری و اجرا، نظم و انضباط، مسئولیت‌پذیری و تعهد کاری قوام می‌یابد. با وجود چنین فرهنگ سازمانی ارزشمندی، می‌توان به چابکی سازمانی در راستای کسب جایگاه پیشرو در ارائه راه‌حل‌های مالی جامع به مشتریان دست یافت.

بله، شما می توانید در صورت بروز مشکل در اینترنت بانک،کارت بانک کارآفرین و یا آگاهی از آخرین اخبار و خدمات  بانک با 23350 تماس بگیرید.

بانک کارآفرین در مقاطع زمانی گوناگون، بنابر نیاز خود در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام به چاپ آگهی استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی بانک تکمیل شوند، بررسی می‌شوند. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

سال مالی بانک منتهی به اسفند ماه هر سال می‌باشد.

گزارش‌های سالانه بانک از راه‌های زیر قابل دریافت است:

اطلاعات مجامع بانک از راه‌های زیر قابل دریافت است:
  • تماس با شماره مستقیم اداره بورس 26215076
  • تماس با شماره اپراتور ساختمان مرکزی 5-26215000
  • روزنامه‌های رسمی بانک در دوره برگزاری مجامع
  • مراجعه حضوری به اداره سهام
  • حضور در مجامع

مجمع عمومی عادی سالانه بانک باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی تشکیل شود که تاریخ دقیق آن در وب سایت بانک اطلاع‌رسانی می‌گردد.

صفحه ۱ از ۳