بلوار طالقانی رفسنجان

بلوار طالقانی، نبش میدان هفده شهریور، پلاک ۱

۵۳۰۰۶۰۷

خودپرداز,Pinpad

۷۷۱۷۶۷۷۷۶۱

۰۳۴-۳۴۲۵۱۹۱۷

۰۳۴-۳۴۲۵۱۹۸۶

۱۳۸۶/۱۱/۰۶

محسن ایوب‌فر

جواد میرزاآقاخانی