آقابزرگی

خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان شهید آقابزرگی، بالاتر از خیابان استانبول، پلاک ۳۷

۵۳۰۰۸۷۸

خودپرداز,Pinpad

۱۹۶۴۶۱۸۵۴۱

۰۲۱-۲۲۲۱۸۵۳۹

۰۲۱-۲۲۶۹۵۷۰۲

۱۳۹۱/۰۹/۰۱

پریسا مجید زاده

آناهیتا ورجاوند ناصری