اردبیل، خیابان امام
شعبه خیابان امام اردبیل

خیابان امام خمینی (ره)، ایستگاه سرعین، پلاک ۵۱۸

۵۳۰۰۲۴۵

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۴۵-۳۳۲۵۳۶۹۱

۰۴۵-۳۳۲۵۴۰۶۸

۱۳۸۴/۰۸/۰۱

سید مجید موسوی قلی بیگلو

پرویز بدخشان