اردبیل، خیابان امام

خیابان امام خمینی، روبه روی هلال احمر، پلاک ۵۱۸

۵۳۰۰۲۴۵

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۵۶۱۴۷۱۷۷۹۷

۰۴۵-۳۳۲۵۳۶۹۱

۰۴۵-۳۳۲۵۴۰۶۸

۱۳۸۴/۰۸/۰۱

سید مجید موسوی قلی بیگلو

پرویز بدخشان