ابوذر بیرجند
ابوذر بیرجند

میدان ابوذر، ابتدای خیابان طالقانی، بین طالقانی ۲ و ۴، پلاک ۴۰

۵۳۰۰۵۹۳

خودپرداز,Pinpad

۰۵۶-۳۲۲۳۲۵۷۱

۰۵۶-۳۲۲۳۲۸۷۱

۱۳۸۶/۰۸/۲۶

حسن جوان

زهرا هوشیار