آبادان
آبادان

خیابان امیرکبیر، پلاک ۴۵۶

۵۳۰۰۵۱۲

خودپرداز,Pinpad

۰۶۱-۵۳۲۳۱۱۱۵

۰۶۱-۵۳۲۳۱۱۱۹

۱۳۸۵/۱۲/۲۸

محمد همت‌آبادی

مصطفی قناعت پیشه