بابل

خیابان مدرس، جنب ساختمان نیروی انتظامی

۵۳۰۰۳۹۴

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۴۷۱۳۷۵۵۷۷۴

۰۱۱-۳۲۲۰۸۱۰۴

۰۱۱-۳۲۲۰۸۱۱۰

۱۳۸۵/۱۲/۲۶

مهدی تقی‌پور درزی

سید مهدی مظلومیان