سمنان

بلوار قدس، نرسیده به میدان مشاهیر، جنب سازمان پارک ها و فضای سبز

۵۳۰۰۳۴۹

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۳۵۱۴۶۱۶۵۵۴

۰۲۳-۳۳۳۴۴۱۵۸

۰۲۳-۳۳۳۴۴۲۳۶

۱۳۸۵/۰۲/۲۶

نفیسه رهبر

فاطمه پیوندی