اصفهان، سیتی سنتر

بزرگراه وحید دستجردی، مقابل ورودی جنوبی سپاهانشهر، مجتمع سیتی سنتر

۵۳۰۰۹۰۱

خودپرداز,Pinpad

۰۳۱-۳۶۵۱۷۸۵۱

۰۳۱-۳۶۶۱۷۸۵۰

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

لادن کبیری

کامران ولی‌پور