ستارخان

میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، پلاک ۱۱ و ۱۳

۵۳۰۰۴۰۸

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۱۴۴۱۶۷۴۵۵۶

۰۲۱-۶۶۹۲۰۶۸۷

۰۲۱-۶۶۵۶۴۰۸۶

۱۳۸۵/۱۲/۲۴

گلنوش مرتضوی

محسن شریفی