خیابان مرجان
خیابان مرجان

خیابان دکتر باهنر (نیاوران)، میدان یاسر، خیابان شهید صادقی قمی، دوراهی بوکان، خیابان مرجان، پلاک ۵۸

۵۳۰۱۰۴۸

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۱۹۷۶۷۰۰۰۰۰

۰۲۱-۲۲۷۲۲۸۳۱

۰۲۱-۲۲۷۴۸۹۳۴

۱۳۹۳/۰۹/۱۸

گیلدا رضایی

شعله موحد