تبریز، استاد شهریار

خیابان امام خمینی (ره)، مقابل خانه فرهنگ، پلاک ۹۱۵

۵۳۰۰۰۸۲

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۵۱۶۳۹۸۶۱۷۵

۰۴۱-۳۳۳۶۴۳۸۰

۰۴۱-۳۳۳۴۰۸۱۷

۱۳۸۲/۰۲/۱۶

رقیه حسن‌نژاد

رحیمه طهماسبی مراغوش