سردار جنگل

خیابان سردار جنگل جنوبی، نرسیده به بزرگراه شهید همت، نبش کوچه حیدری مقدم، پلاک ۱۴۷

۵۳۰۰۷۷۴

خودپرداز,Pinpad

۱۴۷۶۶۴۵۳۷۱

۰۲۱-۴۴۴۰۶۴۶۷

۰۲۱-۴۴۴۰۳۱۷۴

۱۳۸۹/۰۶/۲۱

طاهره صافی نهرابی

فرانک اخلاقی