زاهدان
زاهدان

خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه ۸، پلاک ۱۱

۵۳۰۰۸۳۳

خودپرداز,Pinpad

۹۸۱۶۷۱۸۵۱۱

۰۵۴-۳۳۲۱۱۶۹۲

۰۵۴-۳۳۲۱۱۴۸۸

۱۳۹۱/۰۳/۰۲

علی اکبر کفاشی

عباس نصیریان