ساری

بلوار طالقانی، جنب بیمارستان حکمت، ساختمان حکیم

۵۳۰۰۳۶۷

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۴۸۱۸۷۹۴۶۸۴

۰۱۱-۳۳۴۰۹۸۱۴

۰۱۱-۳۳۴۰۹۸۱۵

۱۳۸۵/۱۲/۰۳

مجید فتحی تالارپشتی

مینا یوسفی