بلوار کشاورز
بلوار کشاورز

بلوار کشاورز ، نبش خیابان فلسطین جنوبی پلاک ۷۴

۵۳۰۰۰۳۷

خودپرداز,Pinpad

۱۴۱۶۷۶۳۱۳۹

۰۲۱-۸۸۹۲۵۷۱۰

۰۲۱-۸۸۹۰۱۷۰۳

۱۳۷۹/۱۲/۰۴

پیمان افراشته

محمد علی اردوانی، شهره مصطفوی