بلوار کشاورز

بلوار کشاورز، نبش خیابان فلسطین جنوبی، پلاک ۶

۵۳۰۰۰۳۷

خودپرداز,Pinpad

۱۴۱۶۷۶۳۱۳۹

۰۲۱-۸۸۹۲۵۷۱۰

۰۲۱-۸۸۹۰۱۷۰۳

۱۳۷۹/۱۲/۰۴

پیمان افراشته

منیر حبیب ارشادی، سارا شهاب الدینی