جمهوری

خیابان جمهوری، نبش چهارراه سی تیر، پلاک ۵۰۵

۵۳۰۰۱۹۵

خودپرداز,Pinpad

۱۱۳۱۶۶۷۹۷۸

۰۲۱-۶۶۷۵۱۰۰۳

۰۲۱-۶۶۷۴۲۵۹۱

۱۳۸۴/۰۱/۲۴

آرش پورخطیبی

مهدیه اسماعیلی