پانزده خرداد

ضلع شمالی خیابان ۱۵ خرداد، مابین خیابان ناصرخسرو و پامنار، جنوب شرقی سرای چیت ساز، پلاک ۵۲۷

۵۳۰۰۹۲۸

خودپرداز,Pinpad

۱۱۱۶۹۵۹۳۸۱

۰۲۱-۳۳۹۸۳۸۹۰

۰۲۱-۳۳۹۸۹۵۰۵

۱۳۹۲/۰۳/۰۴

محمدعلی تفنگ چی

سیاوش زهرایی