آزادی

خیابان آزادی، بین خیابان خوش و بهبودی، روبروی وزارت کار و امور اجتماعی، شماره ۲۸۰

۵۳۰۰۷۵۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۱۳۴۵۶۱۴۴۳۷

۰۲۱-۶۶۳۶۲۰۳۰

۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۰۱

۱۳۸۷/۱۲/۱۴

یاسمین دهقان

محمد ورمزیار