آزادی
شعبه آزادی

خیابان آزادی، بین خیابان خوش و بهبودی، روبروی وزارت کار و امور اجتماعی، شماره ۲۸۰

۵۳۰۰۷۵۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۰۲۱-۶۶۳۶۲۰۳۰

۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۰۱

۱۳۸۷/۱۲/۱۴

ملیحه مطلبی‌زاده

پریسا مجیدزاده