شیراز، ستارخان

بلوار ستارخان، روبه‌روی خیابان ولیعصر

۵۳۰۱۰۶۶

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۷۱۸۴۷۳۸۵۴۳

۰۷۱-۳۶۲۹۲۱۲۹

۰۷۱-۳۶۲۶۹۱۸۳

۱۳۹۴/۰۶/۲۴

لیلا تمدن‌دار

مریم آفرید